Lucrări de demontare și evacuare a instalațiilor,...

Pretura Botanica Lucrări de demontare și evacuare a instalațiilor, dispozitivelor de publicitate exterioară mobilă instalate neautorizat pe teren proprietate municipală. În conformitate cu prevederile Dispoziției Pretorului „ Cu privire la demontarea și evacuarea instalațiilor, dispozitiv...

Pretura BotanicaLucrări de demontare și evacuare a instalațiilor, dispozitivelor de publicitate exterioară mobilă instalate neautorizat pe teren proprietate municipală. În conformitate cu prevederile Dispoziției Pretorului „ Cu privire la demontarea și evacuarea instalațiilor, dispozitivelor de publicitate exterioară mobilă (afișe, inscripții, drapele publicitare, console) instalate neautorizate pe bd. Dacia, și bd. Decebal”, Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Botanica în conlucrare cu Secția urbanism și arhitectură a Preturii de sector, astăzi, la data de 21.01.2021, a demontat și evacuat instalațiile de publicitate exterioară monilă, instalate neautorizat.Works to dismantle and evacuate installations, mobile exterior advertising devices installed unauthorized on the land, municipal property. In accordance with the provisions of the Pretor's Provision ′′ On the dismantling and evacuation of installations, mobile outdoor advertising devices (posters, inscriptions, advertising flags, consoles) installed unauthorized on bd. Dacia and bd Decebal ", The Municipal Enterprise for Botanical Locative Services in collaboration with the Urbanism and Architecture Section of the Sector Price, today, on 21.01.2021, dismantled and evacuated the monile outdoor advertising installations, installed unauthorized.Translated+11