Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 2/17 din...

Pretura Botanica Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 2/17 din 06 februarie 2020 despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chioșinău”, Pretura sectorului Botanica public...

Pretura BotanicaConform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 2/17 din 06 februarie 2020 despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chioșinău”, Pretura sectorului Botanica publică în format electronic Lista unităților de comerț. Pentru detalii urmați link-ul.According to the decision of Chisinau City Council no. 2/17 of February 06, 2020 about completing the CMC decision no 10/2 of 09.10.2017 ′′ On the approval of the regulation for the pursuit of trade activity in the municipality of Chi șin uu ", The price of the Botanica sector is published in electronic format. List of trade units. For details follow the link.TranslatedConform Deciziei nr. 2/17 din 06 februarie 2020 despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chioșinău”, Pretura sectorului Botanica prezintă actualizat informația în format electro...botanica.mdLista unităților de comerț din sectorul Botanica | Pretura BotanicaConform Deciziei nr. 2/17 din 06 februarie 2020 despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chioșinău”, Pretura sectorului Botanica prezintă actualizat informația în format electro...Conform Deciziei nr. 2/17 din 06 februarie 2020 despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chioșinău”, Pretura sectorului Botanica prezintă actualizat informația în format electro...